joomla templates top joomla templates template joomla

Razlozi za angažovanjeSertifikatSERTIFIKAT ISO 9001:2008

Razlozi angažovanja PD „Kostolac Usluge“ su višegodišnje iskustvo u oblasti pružanja usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja. Naša služba obezbeđenja poseduje sve potrebne sertifikate i licence, praćeno obučenim, uniformisanim službenicima sa oružjem i savremenim sredstvima komunikacije. PD „Kostolac Usluge“  poseduje ISO 9001:2008 i SRPS A.L2.002:2015 standarde. 

 • Mobilna patrola
 • Pešačka patrola
 • Kontorola i nadzor kretanja u krugu štićenog prostora
 • Onemogućavanje nedozvoljenog ulaska na štićeni prostor
 • Kontrolisanje ulaska kako na glavnim tako i na sporednim ulazima štićenog prostora
 • Čuvanje ostalih objekata
 • Saradnja sa zaposlenim po pitanju bezbednosti
 • Stručna pomoć i zajedničko rešavanje pitanja iz oblasti bezbednosti
 • Konsultacije povodom pitanja iz oblasti bezbednosti
 • Dobra saradnja sa organima unutrašnjih poslova i njihova stručna pomoć prilikom vanrednih situacija
 • Dostavljanje izveštaja o svim ugrožavanjima bezbednosti
 • Mogućnost ugradnje sistema tehničke zaštite i video nadzora u vašim objektima sa dvadesetčetvoročasovnim monitoringom iz našeg Kontrolnog centra
 • Izrada bezbednosne procene, posle obilaska vašeg objekta i definisanja vaših zahteva i konkretnih zadataka. Na osnovu iste, dajemo predloge i rešenja za poboljšanje stanja bezbednosti.

 

POLITIKA KVALITETA

Uzimajući u obzir interne i eksterne faktore u kojima posluje (kontekst), svrhu postojanja (misiju) i strateško usmerenje (viziju) PD KOSTOLAC–USLUGE d.o.o., stalno poboljšavanje kvaliteta usluga iz oblasti obezbeđenja za naše korisnike, javnih skupova, prenosa novca, tehničke zaštite objekata i održavanja higijene prostorija, trajno je opredeljenje svih zaposlenih, što se postiže :

DirektorDjokicDragoslav

 •  Sigurnim, pouzdanim i blagovremenim obezbeđenjem i tehničkom zaštitom koje zahtevaju naši korisnici.
   
 • Stalnom komunikacijom sa korisnicima obezbeđenja u cilju zadovoljavanja njihovih zahteva, potreba i očekivanja.
   
 • Stalnom komunikacijom sa korisniciima održavanja higijene prostorija u cilju zadovoljavanja njihovih zahteva, potreba i očekivanja.
   
 • Stalnim poboljšavanjem svih naših procesa i stalnim praćenjem zadovoljstva naših korisnika.
   
 • Obavezom najvišeg rukovodstva PD KOSTOLAC–USLUGE d.o.o. da stvaranjem i održavanjem radne atmosfere stimuliše zaposlene i saradnike da u potpunosti i aktivno učestvuju u ostvarenju poslovnih ciljeva PD KOSTOLAC-USLUGE d.o.o.
   
 • Stalnim i planskim obrazovanjem, obukom i motivisanjem zaposlenih, u cilju efikasnog i kvalitetnog izvršavanja postojećih i novih poslova.
   
 • Primenom procesnog pristupa u upravljanju svim resursima i aktivnostima i upravljanje sistemom međusobno povezanih procesa.
   
 • Utvrđivanjem rizika i prilika u svom poslovanju, planiranjem mera koje se odnose na rizike i prilike, integrisanjem tih mera u sve poslovne procese i njihovim vrednovanjem.
   
 • Donošenjem poslovnih i drugih odluka na osnovu analize podataka i informacija. 

 

Politika kvaliteta se povremeno preispituje i menja kada je to potrebno.