Služba obezbeđenja PD «Kostolac-Usluge» je na terenu angažovana 24 sata. Od službenika obezbeđenja se zahteva maksimum angažovanja i radno-moralni kvaliteti. Prilikom prijema oni prolaze strogu selekciju, sve potrebne lekarske preglede, bezbednosnu proveru u SUP-u, obuku o rukovanju oružjem. Prilikom prijema u službu, starosna granica je 30 godina.

Kadrovsku strukturu i organizaciju službe obezbeđenja čini :

 • Pomoćnik upravnika za FTO VII stepen (fakultet bezbednosti), 1
 • Šef službe obezbeđenja VI stepen, 1
 • Komandir obezbeđenja (rad po smenama) IV stepen, 4
 • Vođa smene obezbeđenja (rad po smenama, svako ima svoju smenu na objektu obezbeđenja)  III stepen, 16
 • Službenika obezbeđenja III stepen, 385
 • Vođa patrole IV stepen, 4
 • Službenik patrole III stepen, 24
 • Vodič pasa III stepen, 4
 • Referent za prijem stranaka III stepen, 7

Obuke, stručni ispiti i sertifikati  :

 • Obuka, Centra za istraživanje bezbednosti i terorizma 150 službenika
 • Obuka, Centra za prevenciju kriminaliteta 385 službenika
 • Obuka, Centra za istraživanje bezbednosti i terorizma (prenos novca i obezbedjenje javnih skupova) 30 službenika
 • Obuka za vodiče službenih pasa 9 službenika
 • Stručni ispit vatrogasca 30 službenika  
 • Sertifikat za vršenje alkotestiranja 11 službenika

Zaposleni u PD «Kostolac-Usluge» poseduju takođe i :

 • 5 licenci za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
 • 1 licencu za vršenje posla montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.

Uslovi koje kandidati za službenike službe obezbeđenja u PD "Kostolac Usluge" treba da ispune su sledeći: 

 • Da je državljanin Republike Srbije
 • Da ima srednju stručnu spremu
 • Da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak
 • Da je zdravstveno sposoban za rad u službi obezbeđenja
 • Da prođe bezbednosnu proveru u MUP-u

Ukoliko kandidat ispunjava navedene uslove, PD "Kostolac-Usluge" ga zapošljava i stručno edukuje sledećim vidovima obuke:

 • Teorijska obuka službenika obezbeđenja - Centar za prevenciju kriminaliteta, pri Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda
 • Obuka u rukovanju i upotrebi vatrenog oružja - ovlašćene streljane
 • Operativna obuka službenika obezbeđenja na terenu zavisno od kategorije objekata