Obezbeđenje javnih skupova, sportskih događaja i manifestacija, predstavlja složen skup mera i radnji koje preduzimamo da bi skup protekao bez narušavanja javnog reda i mira. Između ostalog podrazumeva fizičko obezbeđenje  manifestacija, koncerata, mitinga, festivala itd. Naše obezbeđenje predstavlja prvu liniju kontakta, između posetilaca manifestacije i organizatora javnog skupa. Detaljnu bezbednosnu procenu izrađujemo pre početka događaja i na osnovu nje dostavljamo procenu rizika javnog skupa u kome se navode detalji plana obezbeđenja sa brojem izvršilaca koji će biti angažovani na obezbeđenju.

Celokupan rad službe za obezbeđenje se izvodi u saradnji sa nadležnim državnim institucijama. Angažovanje  naših službenika obezbeđenja, koji su prošli teorijsku i praktičnu obuku za ovaj vid obezbeđenja, garantuje da će svi sigurnosni aspekti skupa biti pod kontrolom. Poslove prilikom obezbeđivanja javnih skupova, naša služba obezbeđenja koja poseduje dugogodišnje profesionalno iskustvo u obezbeđivanju javnih skupova i manifestacija, poštuje stroge bezbednosne standarde (zakonski propisane) i interne pravilnike koji se primenjuju prilikom vršenja ove vrste usluga. U slučaju rizičnih situacija, konstantna veza sa sanitetskim službama i pripadnicima MUP-a omogućava brzu reakciju i kontrolu rizične situacije.

KostolacUslugeljki2017

 

o nama